Gwili Steam Railway, Bronwydd Arms Station, Bronwydd Arms, Carmarthen, SA33 6HT. Tel (01267) 238213 (Mon-Fri-10am-4pm)