Danger!

Peidiwch â phwyso allan drwy’r ffenest neu agor y drws pan fydd y trên yn symud.
Danger! Do not lean out of the window when the train is moving.