Kids go FREE*

HANNER TYMOR – PLANT YN TEITHIO AM DDIM!

Yn ystod Gwyliau Ysgol Hanner Tymor ym mis Chwefror byddwn ar agor ar ddiwrnodau penodol, 15-22 Chwefror. Injan Diesel fydd yn tynnu’r cerbydau ar y dyddiau Sadwrn. Bydd Trên Stêm (Welsh Guardsman) yn gweithio ar ddydd Sul, Mawrth, Mercher a Iau. Caniateir hyd at 2 o blant i deithio AM DDIM gyda phob oedolyn sy’n talu, yn seiliedig ar ein tocyn teulu.

*HALF TERM – KIDS GO FREE!

During the February Half Term School Holiday we will be open on selected days 15-22 February.

Saturday’s will be a Class 03 Diesel pulling the carriages. Sunday, Tuesday, Wednesday and Thursday will be Steam Services – Welsh Guardsman.

*Up to 2 children travel FREE per paying adult, based on our family ticket.

Tickets: Adult £12.00, Senior £11.00, extra Child £6.00 each, Dog £2.00. Trains depart 11:00/13:00/15:00. Book online to secure your seats.

Peidiwch â phwyso allan drwy’r ffenest neu agor y drws pan fydd y trên yn symud.
Danger! Do not lean out of the window when the train is moving.

#Thisiswales