Return to Steam – 29/05/2021

RETURN TO STEAM – OPEN 29TH MAY 2021

Gwili Steam Railway returns to steam for May and June on selected days 29/30/31 May. Subject to Welsh Covid-19 guidance and local restrictions. Phone and online bookings only, please. Walk-in bookings are not available May-June.

Guidelines and information:

 • Face masks must be worn.
 • Please do not travel if you have Covid symptoms.
 • Please remain seated in your seat/compartments during the journey.
 • Trains depart; 10.30, 13.00, 15.30.
 • Please arrive 30 minutes before departure.
 • Compartment Prices – £50.00 (Max 6 per party).
 • Single Tickets: Adult £13, Child £7.00 (Max 4 per party).
 • Takeaway food only, available from the Vintage Tea Room.
 • No dogs allowed (except Guide Dogs) during May/June.
 • June dates: 5/6, 12/13, 16, 19/20, 23, 26/27, 30.

Further travel dates will be announced in mid-June.

Welcome Back, Phone: 01267 238213

STÊM YN DYCHWELYD

Mae Rheilffordd Gwili yn dychwelyd i stêm ar ddyddiadau penodol yn ystod 2021. Mae’r teithiau yn ddibynnol ar ganllawiau/cyfyngiadau Covid Gwiriwch y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol am ddyddiadau a’r newyddion diweddaraf. Croesewir archebion ar-lein a ffôn. Ni chaniateir archebion ar y safle. 

 • Peidiwch â theithio os oes gennych symptomau Covid
 • Rhaid gwisgo mygydau
 • Mae trenau’n gadael; 10.30, 13.00, 15.30, cyrhaeddwch 30 munud ymlaen llaw
 • Pris caban: £ 50.00 (Cerbyd A a B). Uchafswm o 6
 • Tocynnau Sengl: £13 oedolyn, £7 plentyn. Uchafswm o 4 (Cerbyd C)
 • Cludfwyd yn unig, ar gael o’r Ystafell De 
 • Ni chaniateir cŵn yn ystod mis Mai/Mehefin ac eithrio Cŵn Tywys